Vår integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

Din privata integritet är viktig för Repay och vi värnar om våra anställdas och sammarbetsparnerts integritet. För att vi ska kunna bedriva vår dagliga verksamhet och erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Avsikten med vår integritetspolicy är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enighet med Dataskyddsreformen (GDPR).

Repays hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att vi inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

 

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Personuppgiftsansvarig

Repay Invest AB, organisationsnummer 556045-1618, (Truckgatan 1 931 27 Skellefteå, 0910 58 59 00, info@repay.se ) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgiftshantering samarbetspartners

Vilka ändamål har vi?

Huvudsakligen behandlas personuppgifterna i syfte att genomföra, administrera avtal och köp. Samt nyhetsutskick.

Vilka personuppgifter hanterar vi

Vi lagrar personuppgifter från kunder, leverantörer och andra intressenter. I huvudsak hanterar vi inga privata kontaktuppgifter. Vid behov 

  • Företagsnamn
  • För- och efternamn
  • Roll
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer (om du är privat näringsidkare och vill handla på kredit)

Rättslig grund

Din personuppgifter behandlas för att Repay ska kunna fullgöra avtal, sköta våra rättsliga förpliktelser och i vissa fall efter intresseavvägning.

Hur använder vi uppgifterna?

Huvudsakligen behandlas personuppgifterna i syfte att genomföra, administrera avtal och köp. Samt nyhetsutskick. 

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners och andra/tredje partners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig.

Vid kreditprövning kan personuppgifter lämnas till kreditupplysningsföretag i syfte att kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagar, avtal och krav från myndigheter i syfte att tillvarata Repays rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra rättsliga säkerhets-, eller tekniska problem.  

Lagringstider

Personuppgifter sparas så länge avtal är verksamt, eller ett affärsmässigt förhållande består.

Har ni önskemål om att få Personuppgifter raderade sker detta så länge det inte strider med gällande lagkrav.

Personuppgiftshantering när du använder vår webbplats

Vilka ändamål har vi?

Tillhandahålla och förbättra våra tjänster

Vilka personuppgifter hanterar vi

  • IP-adress
  • Språkinställning
  • Geografisk placering
  • Information om hur du interagerar ned Repay genom  att behandla information om hur du når och lämnar tjänsten.

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser.

Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

Rättslig grund

Repay har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Vi har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Repay kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Cookies?

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare eller motsvarande utrustning är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies som inte lagras under en längre tid utan försvinner när du stänger ner webbläsaren. Den fungerar så att under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt.

Ta tillbaka ditt samtycke och ta bort cookies?

När du besöker vår webbplats får du acceptera eller avvisa cookies. Du kan alltid ändra dig och ta tillbaka eller lämna ditt samtycke genom att ändra i inställningarna i webbläsaren.

Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Googlr Analytics

Vi använder statistikverktyget Google analytics  för att samla information om hur du navigerar på vår webbplats. Google Analytics i sig placerar en cookie på din dator som samlar in information där vi sedan kan utläsa vilket innehåll som är populärt samt hur vi kan förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Dina rättigheter

Repay har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. 
Du kan när som helst vända dig till oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@repay.se). 
 Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vidare har du rätt att framställa följande önskemål:

1. Om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse

2. Rätt att begära radering av dina uppgifter

3. Rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 

4. Rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format.

Om du hör av dig till info@repay.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det. Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Repay:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.sedatainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).