Certifiering som ger trygghet

Från och med 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad, sker produktion utanför verkstad gäller givetvis SS-EN 1090-2 fortfarande.

Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur. För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet krävs verifiering av en oberoende tredjepart ofta kallat anmält organ.

Repay har i dagsläget 4 enheter som är certifierade enligt SS-EN 1090. De är Uddevalla, Sala, Skellefteå och Gällivare. Vi kommer under 2016 jobba vidare med att certifiera övriga enheter.

Ladda ner våra dokument
EN 1090 Skellefteå (beslut)
EN 1090 Skellefteå (svensk)
EN 1090 Skellefteå (english)

EN 1090 Sala (beslut)
EN 1090 Sala (svensk)
EN 1090 Sala (english)

EN 1090 Gällivare (beslut)
EN 1090 Gällivare (svensk)
EN 1090 Gällivare (english)

EN 1090 Uddevalla (english)
EN 1090 Uddevalla (svensk)