Våra värderingar är grunden till allt

Repays ledstjärna
Snabbare på stålämnen.
Repays värderingar
Pigga, enkla, experter.
Repays koncept
– Vi fokuserar alla våra resurser på att så effektivt som möjligt köpa in, figurskära, kapa och leverera ståldetaljer till våra kunder
– Vi etablerar våra verksamheter lokalt för att vara nära våra kunder och partners. Det gör det möjligt att även vid små seriestorlekar och låga volymer skapa effektiva förädlingskedjor för våra kunder.
– Genom att välja ut och samarbeta med duktiga partners erbjuder vi våra kunder överlägsna förädlingskedjor
– Genom att utforma våra producerande verksamheter så att vi tillverkar våra produkter med kort ledtid, låg ställkostnad och högt materialutnyttjande kan vi vara överlägsna våra konkurrenter.