Efterbehandling enligt dina önskemål

Alla gas- och plasmaskurna detaljer levereras med slaggad undersida (eventuell skärslagg på snittets undersida skrapas bort) samt lutningstolerans och tillåten medelprofildjup enligt skärstandard, se ISO 9013:2002. Alla laserskurna detaljer levereras med lutningstolerans och tillåten medelprofildjup enligt skärstandard, se ISO 9013:2002. Valbara efterbehandlingar enligt Repays standard för efterbehandling, REB. På vissa orter kan några av efterbehandlingsstegen saknas.

Repay kan även erbjuda andra typer av efterbehandling. Prata med din säljare om dina behov.

> Repay – Efterbehandling (tabeller)
> Repay – Efterbehandligar (med bilder)

REB 10 – trumling
Trumling av gas- och plasmaskurna detaljer kortare än 500 mm. Ger stukning av kant.

REB 20 – blästring
Blästring med plan- eller trumlingsbläster efter gas- och plasmaskärning. Ger ren yta. Detaljer längre än 500 mm planblästras, detaljer mindre eller lika med 500 mm trumlingsblästras. Ger ren yta och vid trumlingsblästring stukning av kant.

REB 30 – planblästring
Ger ren yta.

REB 40 – slipning
Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta. Ger slät yta.

REB 50 – slipning och planblästring
REB 40 och REB 30. Ger slät och
ren yta.

REB 60 – slipning och gradning
REB 40 och kantbrytning av ovan- och undersida. Minimimått: längd 150 mm, bredd 50 mm. Ger slät yta och bruten kant.

REB 70 – slipning, gradning och planblästring
REB 60 och REB 30. Slipning av start- och stoppunkter vid gas- och plasmaskärning. Ger ren och slät yta, samt jämn och bruten kant.

REB 80 – slipning, gradning och planblästring två gånger
REB 60, REB 30 och REB 30. Vid planblästring av detaljer kortare än 1200 mm blästras detaljerna två varv med vändning mellan varven, för att undvika spår av rutmönster från korg. Slipning av start- och stoppunkter vid gas- och plasmaskärning ger ren och slät yta samt jämn och bruten kant.

REB 90 – vibrationstrumling
Vibrationstrumling och tvättning av laserskurna detaljer mindre än 250*250 mm. Ger ren yta samt bruten kant.