Insatsfärdiga materialsatser till Asien

I februari 2010 hade Repay leveransstart för en stororder till Asien. Ca 350 ton skuren plåt skulle, uppdelat tre omgångar, levereras till en japansk underleverantör inom gruvindustrin.
– Valet föll på Repay eftersom vi kunde ge kunden en totallösning med insatsfärdigt material och en kvalitet som de har svårt att hitta i Asien. De uppskattade möjligheten att få färdiga ”kit forms”, det vill säga insatsfärdiga materialsatser till sin svetsprocess, säger Jimmie Säll, Key Account Manager hos Repay Skellefteå.
Projektet utfördes i samarbete med konstruktionsavdelningen hos den japanska underleverantören i Indonesien, med moderna IT-hjälpmedel som stöd i processen.

Snabb och viktig kugge i anläggningsprojekt
När Repays kund fick uppdraget att tillverka filteranläggningar till Bolidens Bore-projekt (Boliden Recycling) blev Repay en viktig kugge för framgång. Ett öppet samarbete skapade effektiv produktion, med vinster för alla inblandade.
– Det handlade om gigantiska konstruktioner där flera hundra ton ståldelar skulle sammanfogas till en enhet. Det var oerhört mycket detaljer och då blir det avgörande att våra leverantörer kan leverera rätt saker i rätt tid, säger kundens avdelningschef.
Projektet startade med ett möte där kunden redovisade detaljerade anvisningar om de delar som behövdes. Redan i det läget började Repay skissa utifrån de plåtstorlekar som finns att tillgå. Samtidigt kunde kunden direkt ange vart man ville ha skarvar för att svetsningar skulle kunna utföras på bästa sätt.
– Sedan gör vi paket med delar så att material kan levereras successivt i rätt tid för att skapa ett bra flöde i produktionen. Vi skräddarsyr helt enkelt projektet så att det passar samtliga inblandade. Med den här planeringen och tät kontinuerlig kommunikation levererar Repay stora mängder material på kort tid.
– Det är en öppen relation där vi skapar bra affärer för alla inblandade. Vi som kund för dagbok över arbetsflödet och när vi ser att något till exempel kan skäras på ett annat sätt kommuniceras det snabbt till Repay. Då kan de med sin flexibilitet anpassa sig mycket fort.
Bore-projektet är långt ifrån det enda projektet där kunden samarbetar med Repay. Bland annat har två filteranläggningar tillverkats även till LKAB i Malmberget.
– Överhuvudtaget har Repay blivit en viktig leverantör för vår verksamhet. Vi har möjlighet att skära stål själv, men ofta inser vi att Repay kan göra jobbet snabbare och att det i slutändan blir både mer effektivt och lönsamt, avslutar kundens avdelningschef.