Tillväxt tillsammans


Nyheter

Utbildning högt på agendan hos Repay

5 OKTOBER 2022

Repay har under många år satsat på att utbilda personalen fortlöpande – med hjälp av både interna och externa krafter.

– Vi kallar oss experter och det förpliktigar. Det är jätteviktigt att våra medarbetare känner att de har tillräckligt med kunskap för att utföra sina jobb, säger Peter Jonsson, vd på Repay.

Peter Jonsson, VD Repay


Repay har en kompetensmatris för varje roll på företaget. Är du till exempel gasoperatör, laseroperatör eller innesäljare finns det en lista på vad du bör kunna. Sedan är det mycket upp till varje medarbetare att i samarbete med sin närmaste chef förkovra sig och successivt utöka kunskaperna inom sitt område.

Repay uppmuntrar sina medarbetare till kompetensutveckling. Ett stående inslag är att platscheferna på de nio olika orterna träffas två dagar sex gånger per år. Vid träffarna får de utbilda sig i ledarskap men också chansen att diskutera: Vad är aktuellt just nu? På vilka områden kan vi bli bättre? Gruppledarna och säljarna på Repay ses fyra gånger per år under två dagar på liknande sätt.

– På mötena kan det vara föreläsare både från oss och utifrån. Förra året satsade vi till exempel på kost, hälsa och motion som tema. Generellt är det lätt att bara stirra sig blind på resultat och siffror och glömma bort de mjukare värdena. Hur mår vi? Hur är vi mot varandra? Hur uttrycker vi oss? säger Peter Jonsson.

Repay har nyligen sjösatt två nya interna digitala utbildningar, en om plåtkvalitet och en onboarding-utbildning för nyanställda. Plåtutbildningen ska öka förståelsen och kunskapen om vad olika plåtkvaliteter har för styrkor och svagheter. Det är en utbildning som täcker allt från tillverkningsprocessen av plåt till de olika egenskaperna hos plåt, medan kursen för nya medarbetare på företaget ska ge dem en trygg och bra start på Repay.

– Onboarding-utbildningen är heltäckande, de som är nya och går den får en bra bild av Repay och får lära sig allt från hur vi vill att vi ska vara mot varandra till säkerhetsarbetet. Generellt när det gäller lärande så jobbar vi mycket med att uppmuntra lärandet av varandra. Om någon frågar om något så visar man hur man gör, det vill säga man löser inte bara problemet utan tar sig tiden och visar hur man ska göra. Det finns en väldig styrka i det, säger Peter Jonsson.

  • Webbshop