Tillväxt tillsammans

Efterbehandling

Enligt dina önskemål

Alla gas- och plasmaskurna detaljer levereras med slaggad undersida (eventuell skärslagg på snittets undersida skrapas bort) samt lutningstolerans och tillåten medelprofildjup enligt skärstandard, se ISO 9013:2002. Alla laserskurna detaljer levereras med lutningstolerans och tillåten medelprofildjup enligt skärstandard, se ISO 9013:2002. Valbara efterbehandlingar enligt Repays standard för efterbehandling, REB. På vissa orter kan några av efterbehandlingsstegen saknas.

Repay kan även erbjuda andra typer av efterbehandling. Prata med din säljare om dina behov.

REB 5 – Plockning

Smältdroppar kan förekomma på ovansida. Glödskal och rost kan förekomma på plåtyta. Plåtyta enligt gällande materialstandard.

REB 10 – Rotationstrumling

Rotationstrumling av gas- och plasmaskurna detaljer max kvadratiskt mått 250×250 mm eller rektangulärt mått 800×200 mm. Max vikt 30 kg. Ger stukning av kant. Smältdroppar, slagmärken och spår av rost och glödskal kan förekomma.

REB 20 – Trumlings- blästring

Trumlingsblästring av detaljer max kvadratiskt mått 400×400 mm eller rektangulärt mått 600×250 mm. Max vikt 30 kg efter gas- och plasmaskärning. Ger stukning av kant. Ytan blir fri från glödskal och rost. Smältdroppar och slagmärken kan förekomma.

REB 30 – Planblästring

Planblästring. Maxbredd 2 000 mm och maxlängd 4 500 mm. Minmått 300 mm. Ytan blir fri från glödskal och rost. Smältdroppar kan förekomma. (SA2)

REB 40 – Slipning

Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta. Ger slät yta, men vass kant mot skärsnitt kan förekomma. Glödskal och rost kan förekomma på plåtyta.

REB 50 – Slipning och planblästring

Planblästring. Maxbredd 2 000 mm och maxlängd 4 500 mm. Minmått 300 mm. Ytan blir fri från glödskal och rost. Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta. Ger slät yta, men vass kant mot skärsnitt kan förekomma.

REB 60 – Slipning och gradning

Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta. Kantbrytning av ovan- och undersida. Ger slät yta och bruten kant. Glödskal och rost kan förekomma på plåtyta.

REB 70 – Slipning, gradning och planblästring

Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta vid gas- och plasmaskärning. Kantbrytning av ovan- och undersida. Ger slät yta och bruten kant. Slipning av start- och stoppunkter på ytterkontur. Planblästring gör att ytan blir fri från glödskal och rost.

REB 80 – Slipning, gradning och planblästring.

Slipning av utstickande ojämnheter på ovan- och undersida av plåtyta vid gas- och plasmaskärning. Kantbrytning av ovan- och undersida. Ger slät yta och bruten kant.

Slipning start/-stoppunkter i hål

Slipning av start- och stoppunkter på ytterkontur och hål.
Planblästring gör att ytan blir fri från glödskal och rost.

REB 90 – Vibrations- trumling

Vibrationstrumling och tvättning av laserskurna detaljer mindre än 200*200 mm. Ger ren yta samt bruten kant.

Annan efterbehandling

Repay kan även erbjuda andra typer av efterbehandling. Prata med din säljare om dina behov.