Tillväxt tillsammans

Kapning

Standardkapning och kundanpassade speciallösningar

Vi har idag tio moderna kapmaskiner fördelade på våra enheter runt om i Sverige. Repay Uddevalla, som är vår största anläggning för kapning, har förutom moderna kapmaskiner för standardkapning, även specialmaskiner för högeffektiv klingkapning av ämnen och ämnesrör samt specialmaskiner för gerkapning. I Uddevalla finns vårt största och mest kompletta handelsstålslager för rör, balk och ämnen. Bra logistik från lager till kapverkstad bidrar till att produktionen av kapade detaljer blir väldigt effektiv.

Våra handelsstålslager har ett omfattande sortiment: balk, hålprofiler, runda rör, vinklar, handelsböjar, svetsade precisionsstålrör, stångstål, maskinstål, slipad axel, automat kalldraget runt, universalplåt, slitplåt, varmförzinkad plåt, varmvalsad plåt, durkplåt och kallvalsad plåt, se Lagerlista standard. Vi samarbetar med världens ledande ståltillverkare och eftersom vi är oberoende kan vi alltid erbjuda dig rätt kvalitet till rätt pris.

Efterbehandling, packning och logistik

Utifrån era behov utför vi efterbehandling av de skurna detaljerna, trumlingsblästring, trumling, blästring, slipning eller fogberedning.

Vi märker, packar och levererar de skurna detaljerna så att detaljerna kan levereras direkt in i er verksamhet. Vi levererar i många fall färdiga och kompletta materialsatser till våra kunder med såväl skurna plåtdetaljer som kapade eller figurskurna rör/ämnen.

Vi kan ta hand om ytterligare bearbetning av era detaljer i samarbete med någon av våra partners. Några exempel på tilläggstjänster är bockning, svetsning, skärande bearbetning och ytbehandling, seTilläggstjänster.

Kontakt

Kontakta din närmaste Repay-enhet för mer information om laserskärning, se Kontakta oss.