Tillväxt tillsammans

Toleranser

Noggrannhet för en högre kvalitet

Måttnoggrannhet är givetvis en avgörande kvalitetsfaktor. I vår tabell ser du gällande standardtoleranser, men du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller andra önskemål kring detta.