Tillväxt tillsammans


Nyheter

Kunderna ger Repay högt betyg – igen!

20 Februari 2023

Kunderna gillar Repay. Det visar kundundersökningen för 2022. Medelbetyget för alla Repay-enheter i nöjdkundindexet (NKI) är 8,0 på en 10-gradig skala.

– Väldigt glädjande vi ser resultatet som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, säger Peter Jonsson, vd på Repay.


Repay gör varje år en kundundersökning som ett led i sitt ständiga förbättringsarbete. I den mäts dels NKI i enlighet med Svenskt Kvalitetsindex, men även hur företaget uppfattas inom ett antal kvalitetsfaktorer och associationsvärden.

Ni hade riktigt högt betyg även förra året i kundundersökningen. Vad är förklaringen?
– Vi försöker vara lyhörda mot våra kunder och är måna om att alltid ha en nära dialog och en bra relation med dem. Sedan är vi noga med att hålla det vi lovar och leverera rätt kvalitet i rätt tid. Vi gläds verkligen åt de här siffrorna, men slår oss inte till ro. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och kunderna är till stor hjälp i det arbetet, säger Peter Jonsson.

En siffra som sticker ut i undersökningen är det så kallade NPS (Net Promotor Score)-värdet. Det visar hur stor andel av kunderna som skulle kunna tänka sig att rekommendera Repay till någon annan i branschen. Här sträcker sig skalan från -100, ingen vill rekommendera, till + 100, alla vill rekommendera. Repay får betyget + 50, vilket är mycket högt. Genomsnittet för svenska industriföretag brukar ligga på 0.

– En överraskande hög siffra, helt klart. Vi tackar kunderna och kan försäkra dem om att vi även framöver kommer göra vårt yttersta för att de ska vara nöjda. Vi är också glada över att svarsfrekvensen för kundundersökningen var högre i år, att så många tagit sig tid att svara på vad de tycker om oss, säger Peter Jonsson.

  • Webbshop