Tillväxt tillsammans

Nyheter

Hållbarhet högt på dagordningen

17 Juni 2024

En person

Att arbeta med alla aspekter av hållbarhet – miljö, socialt, ekonomiskt – är viktigt för Repay. Just nu pågår bland annat ett aktivt miljöarbete och under året har flera kvinnor anställts för att få en jämnare könsfördelning.

En person

– Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och därför är det naturligt för oss att arbeta med hållbarhet inom alla områden, säger Peter Jonsson, vd på Repay.

Repay jobbar på miljöområdet nu bland annat med att minska utsläppen från transporter vid leveranser, minska spillet av plåt, sortera matavfall och övergå till LED-belysning.

– Vi finns ju på elva olika platser i landet, om alla jobbar för att minska vår miljöpåverkan kan vi åstadkomma en hel del. Det handlar mycket om att få in ett tänk i vardagen och systematisera det.

Repay har också påbörjat arbetet med en ISO 14001-certifiering. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön.

När det gäller social hållbarhet har Repay bland annat fokuserat på att skapa en jämnare könsfördelning.

– Verkstadsindustrin är som alla vet mansdominerad, så är det även hos oss. Men genom att jobba med det aktivt går det att göra skillnad. Vi har till exempel nyligen anställt vår första kvinnliga platschef, Susanne Ericsson i Svedala.

  • Webbshop