Tillväxt tillsammans

Koncept och värderingar

Våra värderingar är grunden till allt

Repays Vision

 

Tillväxt tillsammans

Repays koncept

 

– Vi fokuserar alla våra resurser på att så effektivt som möjligt köpa in, figurskära, kapa och leverera ståldetaljer till våra kunder

– Vi etablerar våra verksamheter lokalt för att vara nära våra kunder och partners. Det gör det möjligt att även vid små seriestorlekar och låga volymer skapa effektiva förädlingskedjor för våra kunder.

– Genom att välja ut och samarbeta med duktiga partners erbjuder vi våra kunder överlägsna förädlingskedjor

– Genom att utforma våra producerande verksamheter så att vi tillverkar våra produkter med kort ledtid, låg ställkostnad och högt materialutnyttjande kan vi vara överlägsna våra konkurrenter.

Repays Affärsidé

 

Vi erbjuder kunderna skurna och kapade stålämnen av rätt kvalité. Vi ska finnas där kunderna behöver oss och bemöta dem som pigga, enkla experter.

  • Webbshop