Tillväxt tillsammans

Miljö

Hållbarhet i det långa loppet

Vi ska omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera skurna, och kapade och stålämnen så effektivt och resurssnålt som möjligt vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vi ska prioritera följande

  • Källsortering.
  • Arbeta med att optimera energianvändningen.
  • Vid all processutveckling och nyinstallation ska
    hänsyn tas till energiåtgång.
  • Vi skall jobba med ständiga förbättringar.
  • Vi skall följa de lagar och förordningar som finns
    inom detta område.

Den här webplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.