Tillväxt tillsammans

Kvalitet

Kvalitet i fokus

Repay Invest AB:s verksamhetssystem inriktas på att säkerställa att endast produkter av rätt kvalitet enligt företagets kvalitetspolicy tas fram. Verksamhetssystemet skall inriktas på förebyggande åtgärder så att detaljer med bristande kvalitet ej produceras. Systemet ger möjlighet att upptäcka och härleda avvikelser samt rätta till orsakerna till dessa om de trots allt skulle uppträda.

Detta innebär

  • att alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
  • att personalen ska ha nödvändiga kunskaper och rätt hjälpmedel för att utföra sitt arbete.
  • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo.
  • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid.
  • att vi alltid erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar.
  • att vårt verksamhetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras.
  • att vi ska ge medarbetarna tillräcklig information och att vi ska avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.
  • att verksamheten ständigt förbättras i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Den här webplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.