Tillväxt tillsammans

Gruppledare i gashallen

i Skellefteå

Om oss

Repaykoncernen har ca 120 medarbetare och en omsättning på ca 400 miljoner SEK med produktion på nio orter i Sverige, från Kiruna i norr till Värnamo i söder. Vi erbjuder kunderna skurna och kapade stålämnen av rätt kvalité, Vi skall finnas där kunderna behöver oss och bemöta dem som pigga, enkla, experter. Vår ledstjärna är tillväxt tillsammans.

Dina arbetsuppgifter som gruppledare i gashallen

Varje arbetsgrupp ska ha ett tydligt uppdrag och en klarhet i var gruppens ansvar börjar och slutar. Det är gruppledaren tillsammans med gruppen som är ansvariga för sitt verksamhetsområde.

Gruppledaren är den, som i nära samarbete med gruppens medlemmar, leder och fördelar arbetet och får gruppen att dra åt samma håll. I många frågor är det till gruppledaren som medarbetare vänder sig för att få klarhet och reda ut saker och ting.

Gruppledaren arbetar med att underlätta för gruppens medlemmar att utföra värdeskapande arbete tex. att hålla en hög brinntid på skärmaskinerna. Gruppledaren ska arbeta för en bra planering av arbetet och jämnt fördelad arbetsbelastning så att all arbetstid kan användas för värdeskapande arbete och att maskintid utnyttjas så mycket som möjligt (tex hög andel brinntid på skärmaskiner). Gruppledare ska till viss del arbeta med att ställa ”iordning” för de andra medlemmarna i gruppen.

Gruppledaren utför gruppens arbetsuppgifter i likhet med övriga gruppmedlemmar men delar av arbetstiden ska ägnas åt gruppledararbetsuppgifter.

Gruppledaren bidrar till att gruppen löser sitt uppdrag, når sina mål, utvecklar sitt arbete och utvecklas som grupp.

Ansvarsområden

Ledning och fördelning

 1. Ansvarar för att gruppen löser sina arbetsuppgifter och att överenskommelser om rätt leveranstid, rätt kvalitet, rätt kvantitet och rätt produktivitet hålls
 2. Bidra, tillsammans med gruppen, att göra överenskommelser om rollfördelningar och spelregler inom och mellan gruppen/grupper och jobba för goda ”Repay-värderingar”
 3. Tillsammans med platschef sätta mål för gruppen och den enskilde medarbetaren samt att följa upp och ge feedback på resultat till gruppen och produktionsledning

Information och kommunikation

 • Språkrör för gruppen. Hålla gruppen informerad och se till att information från gruppen når den det berör

Personal och bemanning

 • Uppmärksamma och larma om ”onormal” sjukfrånvaro
 • Delta vid rekrytering till gruppen
 • Introducerar och se till att det finns mentorfunktioner för den nyanställde

Underhåll och ordning

 1. Ansvarar för att det underhåll som ligger inom gruppen genomförs.
 2. Ansvara för att extern service och underhåll beställs och genomförs. Vid höga kostnader, stämma av med platschef/vd.
 3. Ansvara för att det är ordning och städat på gruppens arbetsplats

Rapportering, lager och inventering

 1. Ansvarar för att gruppen avrapporterar arbete, materialförbrukning osv. i affärssystem och andra rapporteringssystem enligt gällande rutiner
 2. Ansvarar för att inventering blir genomförd enligt gällande rutiner på det material som gruppen hanterar

Utveckling

 1. Stimulera gruppen och enskilda medarbetare att utveckla sig och sitt arbete
 2. Ansvara för att förbättringsarbete på arbetsmetoder och utrustning genomförs. Utgångspunkten är att som gruppledare inte bara identifiera problem utan också komma med förslag på lösningar
 3. Ansvarig för att hantera avvikelser och förbättringsförslag inom gruppens område, samt att eventuella åtgärder som berör gruppens arbetssätt utförs

Samspel med andra ledare

 • Som gruppledare måste man också se till helheten – inte bara till sin egen del. I gruppledarrollen ingår att arbeta för ett gott samarbete med andra ledare
 • För att få en fungerande ledning är det viktigt med ett gott samspel. Närmaste chef är ett bollplank i knepiga frågor och är den som i vissa lägen ska ta besluten
 • Samverka med Kvalitets- och Miljöansvarig
 • Samverka med Skyddsombud

Befogenheter

 1. Beordra och bevilja övertid utifrån behov och kostnader
 2. Bevilja ledighet upp till 3 dagar
 3. Gör inköp enligt riktmärke 10 000 kr per tillfälle, kopplat till verksamhetsbehov

Arbetsuppgifter

 • Daglig arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter
 • Delta i dag- och veckoplanering tillsammans med produktionsledning och andra gruppledare
 • Hålla i och genomföra veckomöten med sin grupp
 • Hantera tilldelade avvikelser och förbättringsförslag

Framtid

Repay är ett tillväxtföretag med målsättning att växa minst 25% varje år. Vi behöver därför initiativtagande medarbetare som vill hjälpa oss att utveckla företaget. Inom Repay uppmuntrar vi våra medarbetare att vara en del av vår utveckling och vi ger alla som vill möjligheten att växa och utvecklas inom företaget.

Information och Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Repay med Wikan Personal. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Tomas Vidmark, 0910-77 09 82

I korthet

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Skellefteå

Sista ansökningsdag: 2020-08-20 , urval och intervjuer sker löpande.

Sök tjänsten här

 • Webbshop