Tillväxt tillsammans

Nyheter

Fördubblade lagerytor i Köping – säkerställer materialtillgången

27 oktober 2021

På vår enhet i Köping är vi specialister på rörlaserskärning. Tidigare i år utökade vi våra lagerytor rejält med nästintill en fördubbling. – Det handlar om att möta våra kunders behov genom att säkra materialtillgången men framför allt är det en följd av fördjupade samarbeten med ett flertal kunder berättar Joakim Klinga, platschef på Repay i Köping.

Lager i Köping

Repay i Köping var visserligen lite trångbodda när det gällde lagerytor innan utbyggnationen men den stora anledningen till den är att affärerna har förändrats. Joakim berättar: – Fördjupade samarbeten och större affärer med ett flertal kunder innebär att vi behöver köpa hem och lagerhålla mer stålrör för att kunna leverera enligt våra kunders beställningar. Det handlar kort sagt om att kunna möta efterfrågan.

Större lagerytor innebär även att vi har kunnat säkerställa materialtillgång för våra kunder, trots att det råder en utbredd råvarubrist på marknaden. Joakim fortsätter: – Vi har lagerhållit de dimensioner som vi vet att många av våra kunder behöver. Sen kan vi ju såklart inte ha allt hemma, då det finns miljontals olika varianter av stålrör, men tillräckligt för att lyckas hålla våra kunder med material.

Man har även köpt in en fyrvägstruck till enheten. Den förenklar arbetet med stålrören då det ger en smidigare och snabbare hantering – vilket i sin tur är till gagn för får våra kunder, avslutar Joakim.

  • Webbshop