Tillväxt tillsammans

Nyheter

Tack alla kunder!

27 oktober 2021

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete och för att veta att vi gör rätt saker genomför vi en årlig kundundersökning. I undersökningen mäter vi dels NKI i enlighet med Svenskt Kvalitetsindex men även hur vi uppfattas på ett antal kvalitetsfaktorer och associationsvärden. När vi nu är färdiga med sammanställningen kan vi bara konstatera att vi har fått fantastiska betyg. Till alla er som svarat – tack för att ni hjälper oss att bli ännu bättre.

KPI

Undersökningen skickades ut till ca 400 av våra befintliga kunder som anonymt fick svara på vad de tycker om att göra affärer med oss. Det sammanvägda NKI-betyget hamnade på 82 (81 under 2020) vilket är väl godkänt enligt Svenskt Kvalitetsindex. Vi är stolta över det samtidigt som vi vet att det finns saker som vi kan förbättra. Er feedback till oss är därför viktig för att vi ska kunna rätta till de som inte funkar perfekt idag.

För oss är det också roligt att få ett kvitto på att vi uppfattas som pigga (8,1 av 10), enkla (8,7 av 10), experter (8,5 av 10). För vi tror att när vår kultur märks och uppskattas hos er kunder så funkar det som allra bäst.

Ett annat mått som vi är väldigt stolta över är vårt NPS-värde. Detta värde visar hur stor andel av er kunder som skulle kunna tänka sig att rekommendera oss till någon annan i branschen, på en skala som sträcker sig från -100, alla är negativa och ingen vill rekommendera, till +100 där alla är ambassadörer. Här får vi betyget +47, ngt som är mycket bra då man brukar säga att genomsnitt för svenska industriföretag är 0.

Extra roligt är också att alla våra enheter från Kiruna i norr till Värnamo i söder får höga betyg. Det brukar enligt tradition bli lite av en tävling mellan enheterna om vem som har de nöjdaste kunderna. Hur den interna rankingen ser ut håller vi inom laget men det finns några som ska känna sig extra stolta idag.

Återigen tack!
Johan Vikström,
Kvalitetschef Repay

  • Webbshop