Tillväxt tillsammans

Nyheter

Rörlaser – de största fördelarna

14 december 2021

Rörlasertekniken öppnar helt nya möjligheter för mekaniska konstruktioner. Många av Repays kunder har till exempel kunnat minska antalet ingående detaljer i en produkt genom att bygga in lösningarna i röret.

– Det har gjort det möjligt att minska antalet artiklar i produkten, men man förkortar även tiden för svetsning, monteringen förenklas och produkten blir mer kostnadseffektiv, säger Joakim Klinga, platschef på Repay i Köping.

Repay rörlaser

Rörlaser ger hög precision och är en kostnadseffektiv och snabb bearbetningsmetod för kapning, gerning, håltagning eller andra geometrier. Rörlaser är helt överlägsen vid komplex bearbetning av rör, här skärs artikeln helt färdig i en enda operation som tidigare oftast krävt flera tempon.

Rörlaser är konkurrenskraftigt även för enklare jobb som kapning, gerning och borrning, säger Joakim Klinga.

Hela processen är automatiserad, från laddning till utmatning av en färdig artikel.

Repay rörlaser

Om man till exempel ska göra en provserie så behöver man inte några specifika verktyg. Du laddar helt enkelt maskinen med aktuellt rörämne och skär ut önskad kontur enligt den förprogrammerade artikelritningen. Det är med andra ord väldigt snabbt gjort att ta fram en testbit eller prototyp, säger Joakim.

Han fortsätter:

Då man ska tillverka en ny produkt så är startsträckan oftast lite längre. Fördelen med rörlaser är att det bara krävs några enkla justeringar av maskinen innan skärningen är möjlig – det blir mer tidseffektivt.

Repay rörlaser

Tekniken gör också att Repay kunnat hjälpa många kunder att optimera sina rörartiklar, till exempel i en ram, genom att bygga in lösningarna med urtag för att bocka röret eller med styrtappar och styrhål. Det har gjort det möjligt att minska artikelfloran, förkorta tid för svetsning, förenkla monteringen och slutligen få en bättre lösning för kunden.

Om man exempelvis vill ha en ände på röret, med ett lock, så kan man skära av tre sidor på röret och spara en längre bit på den fjärde, som sedan kan bockas ned.

Repay rörlaser

Då slipper du stå där med 100 rör och 99 lock, vilket annars kan vara lite trist, säger Joakim.

Andra fördelar är att det blir minimal värmepåverkan på röret och tunnväggiga rör trycks inte heller ihop eller deformeras vid skärning.

Det här är en relativt ny teknik, men allt fler får upp ögonen för den. Det är en tjänst som blir mer och mer uppskattad och efterfrågad, säger Joakim.

Sammanfattningsvis så är de största fördelarna med rörlaser:

1. Sparar tid både i svetsning och annan efterbearbetning hos kunden
2. Flexibilitet och bredd i vad som går att göra
3. Minskar artikelfloran
4. Enkelt att ta fram prototyper
5. Minimal värmepåverkan på röret