Tillväxt tillsammans

Nyheter

Hemligheten bakom framgången – vara punktlig och snabb

14 december 2021

Repay i Ludvika har högst procentuell brinntid på maskinerna och ligger bäst till i alla kundundersökningar. Vad är hemligheten?

– Vi är kända för att hålla hög kvalitet och att vi håller leveranstiderna, säger Jonni Alander, platschef.

Repay i Ludvika

Repay Ludvika är nischade, precis som alla andra Repayenheter, och fokuserar på laserskärning samt bockning. Enheten har ett väl utvecklat nät av underleverantörer, vilket gör att de även kan erbjuda olika typer av efterbehandling.

Vi är en helhetsleverantör till många och är väldigt serviceminded, säger Jonni.

Leveranssäkerheten ligger oftast mellan 90 och 100 procent.

Vi är väldigt noga med att planera vår verksamhet. Det är viktigt för oss att leverera i tid, men också för att kunna vara snabba när vi behöver vara det. Vi är en otroligt snabb enhet som utan problem kan lösa en kunds problem – på bara några timmar om det är akut, säger Jonni.

Han fortsätter:

Vi har medarbetare på alla funktioner, vilket är bra då det ofta uppstår snabba puckar. Men vi är inte beroende av någon annan, vilket gör oss effektiva. Sedan Repay köpte oss 2013 har vi fått jobba på som tidigare och det är vi tacksamma för.

Enheten har vinnlagt sig om att vara lätta att få kontakt med. De svarar i telefon även på kvällstid om en kund ringer. Kunderna är uppemot 150 till antalet och finns i stort sett i hela landet. En stor och viktig kund är ABB, som har en produktionsanläggning i Ludvika. Av Repay Ludvikas omsättning på cirka 40 miljoner står ABB för närmare 35 procent.

ABB är viktiga men vi har en stor kundbas inom olika områden som gör att vi inte är beroende av enskilda kunder. Alla kunder är lika viktiga, stora som små, säger Jonni.

För vissa kunder erbjuder Repay Ludvika även efterbehandling, till exempel ytbehandling.

Ibland vill vissa kunder inte köpa halvfabrikat utan när de beställer en produkt ska den vara helt färdig när den levereras, säger Jonni.

Han menar att de har många kunder som är väldigt lojala, något som också märks i kundundersökningarna. Repay Ludvika ligger för övrigt alltid bäst till bland enheterna i de årliga kundundersökningarna.

Det är jättekul. De kommentarer vi får från kunderna handlar ofta om att vi är snabba och duktiga på att hålla leveranstiderna. Det är tydligt för oss att det verkligen är något som är viktigt att satsa på. Det märks även på personalen, som är duktig på att själva hålla koll på produktionen, säger Jonni.

Repay i Ludvika

Repay i Ludvika

Repay i Ludvika

Repay i Ludvika