Tillväxt tillsammans

Nyheter

Kriget i Ukraina är ofattbart

11 mars 2022

Glädjen över vårens ankomst och slopade pandemirestriktioner dämpas tyvärr rejält av situationen i Ukraina. Nu är det bara att hoppas att vansinnet får ett så snabbt slut som möjligt och att det blir en fredlig lösning. På Repay fortsätter vi vår resa för att kunna serva er med skuret material av rätt kvalitet – i rätt tid. Det gör vi tillsammans med er, våra kunder och leverantörer. Utan er ingen resa. Tack för förtroendet. 

Kriget i Ukraina är ofattbart

Det som händer i Ukraina är ofattbart och våra tankar går framför allt till människorna som måste uppleva ett krig. Kriget påverkar även tillgången på plåt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter av slabs (utgångsämnen vid ståltillverkning).  Dessa skickas sedan vidare till valsverk runt om i Europa. Nu har valsverken sagt upp alla gällande avtal med sina kunder eftersom de inte vet vad som kommer att hända med tillgången på slabs.

Vi ser just nu inga störningar i vår tillgång av plåt då vår försörjning är spridd mellan flera olika verk. Om kriget blir långvarigt och det blir brist på stål och plåt så kommer vi att prioritera våra handlande kunder eftersom vi tror på långa och djupa samarbeten.

På Repay jobbar vi mycket med våra värderingar som är Pigga Enkla Experter. Det är ledord som vi tagit fram tillsammans med våra anställda och försöker leva efter – både internt och externt.

Vad betyder orden för oss? Pigga innebär att vi alltid är alerta och ska hitta effektiva och snabba lösningar. Enkla innebär att vi ska vara lätta att få tag på och smidiga att göra affärer med. Experter handlar om att vi ska vara specialister på skuret och kapat stål. Vi tror på att fokusera på ett område för att bli så bra som möjligt på det.

I det här numret av nyhetsbrevet kommer du bland annat att kunna läsa om Henrik Hedberg som är vår nya säljare i Sala, hur vi löste ett panikprojekt i Umeå och hur vi jobbar med arbetsmiljö. Om du har synpunkter eller vill läsa om något speciellt – hör gärna av dig. Det här nyhetsbrevet är till för dig.

  • Webbshop