Tillväxt tillsammans

Hultins trans

Global aktör i nära samarbete med Repay

Hultdins i Malå levererar redskap och inbyggnadskomponenter till skogs- och entreprenadmaskiner över hela världen. All skuren plåt i produktionen, cirka 1 500 ton per år, kommer från Repay i Skellefteå. – Repay är oerhört viktiga för oss, utan den skurna plåten står vår produktion stilla, säger Tobias Åman, vd på Hultdins.

”Vi stod inför ett vägval, köpa nya maskiner eller outsourca? Då kom vi i kontakt med Repay och valde att lägga ut all leverans av skuren plåt på dem. Det har visat sig vara ett mycket bra val, vi är helt trygga med att de gör sitt jobb vecka efter vecka”

Tobias Åman, VD på HultdinsHultdins är ett anrikt företag som startade redan 1928. Idag omsätter företaget 250 miljoner kronor per år och har 78 anställda i Malå där all utveckling, tillverkning och försäljning startar för att sedan spridas ut till alla världsdelar. En av volymprodukterna är rundvirkesgripare för skogsmaskinindustrin.

Samarbetet med Repay inledde Hultdins 2020 i samband med att företaget skulle investera i en ny lasermaskin för att skära plåt.

– Vi stod inför ett vägval, köpa ny maskin eller outsourca? Då kom vi i kontakt med Repay och valde att lägga ut all leverans av skuren plåt på dem. Det har visat sig vara ett mycket bra val, vi är helt trygga med att de gör sitt jobb vecka efter vecka, säger Tobias Åman.

Den plåt som Repay skär upphandlar Hultdins till stor del själva, Repay kan avropa efter prognos. Efter skärning och packning av artiklarna sker det dagliga leveranser till Hultdins varje vecka.

– Repay är lyhörda, flexibla och väldigt pålitliga. Det känns också tryggt att de har backup både i fråga om plåtlager och produktion på andra enheter än i Skellefteå om det skulle behövas. Vi har för avsikt att knyta banden ännu tajtare med dem och ser fram emot ett långsiktigt samarbete som blir framgångsrikt för båda parter, säger Tobias Åman.Repays samarbete med Hultdins inleddes i samma veva som Malåföretaget expanderade rejält. Och det har också inneburit ett stort lyft för Repay. Hultdins gick från en omsättning på 190 miljoner kronor 2020 till ett rekord på 250 miljoner kronor 2021. Även 2022 har startat mycket starkt. För Repays del har leveranserna till Hultdins vuxit från att omsätta 2,5 miljoner kronor 2020 till 25 miljoner kronor under 2021. Repay har också investerat i två nya lasermaskiner för att kunna hålla produktionstakten.

– En fantastisk utväxling hos en kund som är inspirerande att jobba med. Det känns verkligen bra att vi kan spara tid och pengar åt dem, bland annat genom att leverera en del skuren plåt i sampaketerade kit så de slipper packa om själva. Hultdins ser oss nu som en avdelning i sin produktion och vi är givetvis stolta över att kunna spela den rollen på ett expansivt företag som levererar till hela världen, säger Ulf Åström, projektsäljare på Repay i Skellefteå.


  • Webbshop