Tillväxt tillsammans

Hultins trans

Skräddarsydda lyftbord – med hjälp av Repay

VPG i Ängelholm är en av Europas ledande tillverkare av skräddarsydda lyftbord. Borden används i allt från bilindustrin till nöjesvärlden. Saxarmarna i stål till borden skär Repay i Köping ut med rörlaser – i många olika varianter varje vecka. – Vårt samarbete utvecklas hela tiden, det finns många fördelar för oss med att ha en nyckelleverantör som Repay, säger Pär Martinsson, inköpschef på VPG.


Det täta samarbetet mellan VPG – förkortning för The Vertical Positioning Group – och Repay började 2016. VPG gjorde då alla saxarmar till sina lyftbord i den egna verkstaden men tyckte inte att det fungerade optimalt. När de började titta på hur det kunde göras effektivare kom de i kontakt med Repay.

"Vi började i liten skala för att testa och på den vägen är det. Samarbetet har vuxit och fördjupats för varje år. Vi ställer krav på varandra och det gör att vi utvecklas tillsammans."
– Pär Martinsson, inköpschef på VPG


Idag gör VPG en beställning varje vecka hos Repay på 80-100 detaljer. Eftersom de skräddarsyr sina bord efter kundens verksamhet handlar det om många olika sorters artiklar som ska skäras till. Ibland så många som 10-15 nya varje vecka. Totalt räknar Nicklas Carlson, teknisk säljare på Repay, med att de skurit över 1 000 olika artiklar till VPG sedan 2016.

– Det krävs att vi är på tårna, men det är jätteroligt! Vi måste hela tiden vara snabba och flexibla. Vi har en tät dialog med VPG och förtroendet oss emellan är stort, det borgar för ett givande partnerskap. Det fördjupade samarbetet med VPG har till stor del bidragit till att våra affärer under dessa år har tiofaldigats, säger Nicklas Carlson.

VPG har möjlighet att optimera sina materialbeställningar mot Repay och därigenom effektivare återanvända det spill som eventuellt blir vid skärningen. Företagen har tillsammans utarbetat ett system för att förenkla orderläggningen. Den innehåller bland annat en beräkning för att optimera utnyttjandet av material och minimerar även kostnaden. VPG ser innan orderläggning om material utnyttjas fullt ut eller inte, de kan där välja att lägga till artiklar på rör som annars hade blivit spill. Det innebär att parterna tillsammans gör det så smidigt som möjligt att få fram den mix av artiklar som VPG beställer varje vecka.

– Hanteringen av spillet är bra ur miljösynpunkt och gör också att vi sparar pengar. Modellen innebär att hanteringen av våra ärenden hos Repay blir mycket effektiv, säger Pär Martinsson.

FAKTA

VPG ingår i koncernen Southworth International Group Incorporated (SIGI), som är världens största tillverkare av ergonomisk utrustning för vertikala lyft. Deras produkter är designade för att öka produktiviteten samtidigt som de minskar risken för arbetsskador.

  • Webbshop